Kožušany - obec, ve které vyrostl fotbalový reprezentant

14. června 2007 v 9:31 |  David Rozehnal - nejen životopis

Kožušany - obec, ve které vyrostl fotbalový reprezentant David Rozehnal

Obec leží 6 km jižně od Olomouce a je součástí integrované obce Kožušany-Tážaly. Dostupná je vlakem (trať Olomouc-Prostějov) nebo autobusem. Přes obec vede cyklotrasa Kroměříž-Chropyně-Tovačov-Dub nad Moravou-Olomouc (trasa č.47- 44 km)
Památky, které uvidíte, když navštívíte obec Kožušany-Tážaly.
Zámek
V l. 1830-33 olomoucký měšťan Josef Koudelka postavil jednopatrový klasicistní dům, od r. 1880 se mu říkalo zámek. Po r. 1945 sloužil jako činžovní dům. Jednalo o prostou jednopatrovou budovu se starším jádrem v blízkosti základní školy. V r. 1979 zchátralá budova zbourána. Na tomto místě byl vybudován parčík s dětským hřištěm (parčíku se říká "zámecká zahrada").
Nemovité kulturní památky registrované v ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Část obce Kožušany:
l) Kaple sv. Anny - uprostřed návsi, parc.č. 67, rejstříkové číslo 1834 - centrální osmiboká kaple z roku 1750. Během své existence prošla několika rekonstrukcemi.
2) Socha sv. Josefa - u domu č.p.70, v části Na domkách, parc.č. 98, rejstříkové číslo 1836, pochází z poloviny 18 století. Socha sv.Josefa s dítětem je umístěna na hranolovém podstavci, na němž se dá číst latinský nápis a letopočty obnovy sochy - 1864,1881.
3) Památník obětem 2.světové války - u základní školy číslo popisné 79, parc.č. 99/1-rejstříkové číslo 1835. Autorem sochařské výzdoby památníku z roku 1955 je Julius Pelikán.
Část obce Tážaly :
4) Socha sv. Norberta - umístěná u polní cesty na návrší západně od obce, parc.č. 145, rejstříkové číslo 1837.Socha představuje světce v životní velikosti, stojícího na oblacích s andílky. U jeho nohou leží nestvůra představující poraženou herezi (kacířství). Do Tážal byla socha převezena po zrušení kláštera Hradisko. Český překlad latinského nápisu na čelní straně soklu zní:" Svatému Norbertu, magdeburskému arcibiskupu, primasu Německa, anděli míru, vítězi nad kacířstvím Tauchelinovým, přeslavnému zakladateli kanonie řádu premonstrátského, tuto sochu postavil veledůstojný pán Norbert Želecký, z rytířů počenických, hradišťský opat jedenapadesátý." Norbert Želecký z Počenic byl opatem kláštera Hradisko vletech
1679-1709, socha jeho jmenovce byla vytvořena roku 1708.
Nemovité památky místního významu
Část obce Kožušany:
1) Boží muka - 2.polovina 19.století, vlastnictví obce Kožušany-Tážaly. Umístěna před základní školou v tělese místní komunikace parc.č. 445. Původně v zaskleném výklenku byla soška sv.Antonína, po jejím zcizení tam byla umístěna replika bez valné ceny, ale i ta byla zcizena v závěru roku 2000.
2) Socha Venuše - z roku 1861, vlastnictví obce. Provizorně umístěna v zahradě rodiny Procházkovy a Rozehnalovy, Kožušany č.p. 139 po demolici obytného objektu - zámečku v 70.letech dvacátého století, a následném zpřístupnění zámeckého parku parc.č. 1/1, kde byla Venuše původně umístěna.
3) Kamenný kříž - z roku 1888, vlastnictví obce. Umístěn na návsi, před kaplí sv.Anny na místní komunikaci parc.č. 399/1.Opticky tvoří s kaplí jeden celek.
4) Kamenný kříž - z roku 1766, vlastnictví obce. Nachází se ve východní části obce Kožušany s místním názvem Na trávníku, před rodinným domkem č.p.69 na pozemku parc.č. 40.
5) Kamenný kříž - z roku 1854, vlastnictví obce. Umístěn je na návrší nad železniční tratí u objektů Zemědělského družstva na obecním pozemku parc.č. 150/4.
6) Náspí selského statku - v části obce Kožušany č.p. 27. Statek je v souvislé zástavbě domů,. Majitelem je Břetislav Kovář, parc.č.stavební 62/1. Pochází pravděpodobně z počátku 20.století.
7) Socha sv. Jana Nepomuckého - je z roku 1755 a umístěna je na vjezdu do části obce Kožušany od Olomouce, u silnice III.třídy, a to na pozemku p.č.323.
Část obce Tážaly :
8) Zvonice - postavena z tvrdého materiálu v roce 1825 po velkém požáru obce Tážal, kdy původně dřevěná zvonice shořela.Do makovice zvonice byl vložen aktuální zápis,jehož opis se zachoval. Větší oprava byla provedena v roce 1919, a následná generální rekonstrukce v letech 1997/98.Do makovice byla i tentokrát vložena řada písemností, mince, fotografie, tisk. Je umístěna na návsi v tělese místní komunikace parc.č. 191. Samotná zvonice má stavební parc.č. 57 a je vlastnictvím obce.
9) Socha Madony s dítětem - je umístěna před výše uvedenou zvonicí, tedy rovněž v tělese místní komunikace parc.č. 191, na podstavci s pamětní deskou se jmény místních padlých vojáků v I.světové válce. Postaveno jako pomník v roce 1919 z veřejné sbírky.
10) Kamenný kříž - u silnice do Charvát, před domem č.p.60 a u křižovatky silnice II/435 s místní komunikací. Postaven z veřejné sbírky z vděku za ochránění v závěru II.světové války. Je vlastnictvím obce, je však umístěn na pozemku parc.č.124/4, který je ve vlastnictví majitele domu č.60 - pana Zdeňka Buchty.
 


Aktuální články

Reklama